قیمت اصلی 11,660,000 تومان بود.قیمت فعلی 9,280,000 تومان است.
قیمت اصلی 2,970,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,480,000 تومان است.