قیمت اصلی 16,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,799,000 تومان است.
قیمت اصلی 14,150,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,690,000 تومان است.
قیمت اصلی 12,650,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,110,000 تومان است.