قیمت اصلی 2,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,635,000 تومان است.
قیمت اصلی 2,250,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,698,000 تومان است.