قیمت اصلی 2,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,790,000 تومان است.
قیمت اصلی 5,230,000 تومان بود.قیمت فعلی 5,130,000 تومان است.
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,800,000 تومان است.
قیمت اصلی 2,970,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,369,000 تومان است.
قیمت اصلی 2,050,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,945,000 تومان است.
قیمت اصلی 2,530,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,415,000 تومان است.
قیمت اصلی 1,750,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,400,000 تومان است.

دریل چکشی

حالتی است در دریل های ساخته شده که با زدن ضربه به پشت مته باعث تخریب یا سوراخ کردن بسیار راحت سوراخ یا … میشود.

دریل هایی که قابلیت چکشی دارن معمولا قیمت بالاتری دارن.

دریل چکشی در آریا ابزار از تونع بالایی برخوردار میباشد.

برای خرید یا راهنمای خرید دریل چکشی میتوانید با مشاورین ما تماس بگیرد.

آریا ابزار

دریل چکشی

حالتی است در دریل های ساخته شده که با زدن ضربه به پشت مته باعث تخریب یا سوراخ کردن بسیار راحت سوراخ یا ... میشود.

دریل هایی که قابلیت چکشی دارن معمولا قیمت بالاتری دارن.

دریل چکشی در آریا ابزار از تونع بالایی برخوردار میباشد.

برای خرید یا راهنمای خرید دریل چکشی میتوانید با مشاورین ما تماس بگیرد.

آریا ابزار