قیمت اصلی 8,150,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,890,000 تومان است.
قیمت اصلی 4,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,150,000 تومان است.
قیمت اصلی 6,380,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,050,000 تومان است.