قیمت اصلی 27,380,000 تومان بود.قیمت فعلی 26,000,000 تومان است.