قیمت اصلی 14,080,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,800,000 تومان است.