محافظ سرامیکی ارت دار که به دلیل قابلیت های صنعتی در کارگاه ها و کارخانه‌جات و شرکت ها نیز پرفروش می‌باشد.