قیمت اصلی 17,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 16,000,000 تومان است.
قیمت اصلی 2,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,890,000 تومان است.
قیمت اصلی 3,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,590,000 تومان است.