کاربرد عینک ایمنی 

عینک ایمنی برای جلوگیری از بروز آسیب های جدی ریز و دشت به چشم انسان می‌باشد و یک لایه عایق برای محافظت از چشمان شما به حساب میآید. شغل هایی که ضرورتا نیاز به عینک دارند مثل آتشنشانی، جوشکاری،کار با مواد اشتعال زا، کاربا موادی که گاز های بسیار تندی دارد،و… معمولا کارفرما در زمان اولیه تجهیزات را تهیه کرده است. عینک های ورزشی برای ورزشکارانی که در زمین های ورزشی نیاز به عینک دارند و یا به دلیل جراحی باید از عینک محافظ استقاده کنند.در بیمارستان نیز ار عینک های محافظ بهره می‌برند.

  • کیفیت

  • برند

  • نوع کاربرد عینک

سه عامل بسیار تاثیرگذار است در خرید خوب عینک است، از این رو در هنگام خرید توجه کافی به این سه فاکتور اساسی داشته باشید.