نمایش دادن همه 2 نتیجه

انبر خارجمع کن مناسب برای اتصالات و یا جا انداختن اتصالات ظریف به کار میرود.
خارجمع کن های سرکج با به شکل مخروطیبا زاویه 90درجه طراحی شدند تا برای دسترسی به مکان‌های سخت سبب آسان شدن مرحله کار باشند.
در هنگام کار با خار حجمع کن کافیست نوک انبر را روی خار قرار داده و با فشردن دسته می‌توانید به راحتی خار را خارج کنید.